در ل

لیبرا: طلا، سکه‌ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا . در سا‌ل‌ ۱۹۶۱میلا‌دی‌ مقا‌له‌ شعر چیست‌؟ تبصره:در قراردادهای اشاره شده در این دستورالعمل لازم است که مشخصات و نشانی کامل و شماره مجوز صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص طرفین قرارداد درج

2023-02-04
    ط يقه تحويل برادات الماء من خط 110 اللي 220
  1. ـاسـ
  2. Theres a community for whatever youre interested in on Reddit